Meghívó a képviselő-testület május 17-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete május 17-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója


NAPIREND:

1. Javaslat a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Ifjúsági és Köznevelési  Bizottság
Meghívott: Forrainé Murányi Judit intézményvezető

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Domonkos Ernő  ügyvezető igazgató
Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

3. Javaslat a Művészetek Háza melletti 5860, 5859/1, 5859/2, 5871/2 hrsz.-ú ingatlanokon parkoló bővítés megvalósítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Meghívott: Domonkos Ernő ügyvezető igazgató

4. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Hatolkai Máté  ügyvezető igazgató
Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Kovács Balázs  ügyvezető igazgató
Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

6. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Laurán Csaba vezérigazgató
Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató
Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető igazgató
Javaslat a Gödöllői Távhő  Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Beszámoló a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Katona Szabó Erzsébet kuratóriumi elnöke, Rétfalvi Antalné felügyelőbizottság elnöke

10. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Rétfalvi Antal kuratórium elnöke, Horváth Ferenc felügyelőbizottság elnöke

11. Beszámoló a Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Sándor kuratórium elnöke, Szűcs Józsefné  felügyelőbizottság elnöke

12. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tokai Norbert kuratórium elnöke, Nagy László a felügyelőbizottság

13. Javaslat a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődében játszócsoport kialakítására, a Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Szociális Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Varga Györgyi intézményvezető

14. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Javaslat a fogorvosi körzetekre vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Dr. Gál József Miklós fogszakorvos DentoGál Kft. ügyvezetője, Dr. Tímár István Perfect  Dental Team System Kft. ügyvezetője

16. Javaslat az ELMŰ Hálózati Kft. a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. és Gödöllő Város Önkormányzat együttműködési megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

17. Javaslat a Gödöllő, Táncsics Mihály úti sporttelepen (hrsz.: 643/1) műfüves labdarúgó pálya megvalósítására irányuló projekt keretében megújított és kiegészített tulajdonosi nyilatkozat kiadására, jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

18. Javaslat a Gödöllő Röges városrészén fekvő 1159/41 és a 1159/66 helyrajzi számú ingatlanok által érintett telek ingatlanok beépíthetőségének biztosítása érdekében településrendezési szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

19. Javaslat a Berente utcai telekalakításra, és a 09/262 helyrajzi számú „a” jelű alrészlet művelési ágának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

20. Javaslat a Berente utcai telekalakításban érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

21. Javaslat a Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. ingatlan bérletére – üzemeltetésére kiírt pályázat nyertesével vételi jog alapításáról szóló megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

22. Javaslat a kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

23. Javaslat a nem kiemelt versenysport illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

24. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

25. Javaslat a Gödöllő Város Polgármestere által átruházott hatáskörben hozott 111/771-1/2018. számú, településképi bejelentés tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elutasítására és a 111/771-1/2018. számú határozat helyben hagyására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

26. Javaslat a „Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

27. Javaslat a „GÖDÖLLŐ TALENTUM” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság