Meghívó a képviselő-testület szeptember 20-i ülésére

Meghívó a képviselő-testület szeptember 20-án, 8 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalójaNAPIREND:

1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről és az annak következtében hozott intézkedésekről
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Meghívottak: ügyvezető igazgatók

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

4. Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018 (I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

5. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) felülvizsgálata véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

6. Javaslat „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

7. Javaslat a Balatonlelle, Úszó utca 5. sz. alatti ingatlan vételi jog alapításáról szóló szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

8. Javaslat a Rákos-patak, Galagonya utca között fekvő 1920/11 helyrajzi számú ingatlan megvételére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Javaslat 0195/20 és 0195/21 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a 4663/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a gödöllői 4961/1 és 4969/6 helyrajzi számú ingatlanokban működő bölcsőde bérleti szerződésének meghosszabbítására, illetve az ingatlanokra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

13. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi  autóbusz- közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

16. Javaslat a CAVOK Avatiation Training Kft. részére székhelyhasználat engedélyezésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás adására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

18. Javaslat a Segítség Közalapítvány megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

19. Javaslat a képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

20. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:

21. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által adományozható Díjakra való felterjesztésre
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága