Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.01.03 21:00
A szociális szolgáltatások rendszere Gödöllőn

A szociális szolgáltatások rendszere a személyes gondoskodáson alapuló ellátásokat öleli fel. A pénzbeli- és természetbeni ellátások elsősorban a munkaképes, valamint időskorú lakosság segítését szolgálják.

 

A szociális szolgáltatásokat a szociális törvény alap- és szakellátásra bontja, melyet az itt olvasható táblázat mutat be. A táblázatban megjelölt alap- és nappali ellátások azon személyek számára nyújthatók, akik otthonukban élnek.

 

Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó ellátások azon személyek számára biztosíthatók, akik otthoni ápolásra betegségük, szociális körülményeik miatt nem képesek és számukra az intézeti elhelyezés a legmegfelelőbb megoldás.

 

Az alap és a szakosított ellátásokra komplex, illetve integrált intézménytípusok is kialakíthatók. Az önkormányzatok az intézmények fenntartását más fenntartókra, pl. egyházi vagy társadalmi (civil, illetve nonprofit szervezetekre) is átruházhatják megfelelő feltételek fennállása esetén.

 

A szociális törvény alapján minden önkormányzatnak gondoskodnia kell az alapellátásokról és a szakosított ellátásokhoz való hozzájutásról.

 

A törvény rendelkezései alapján a gödöllői önkormányzatnak az alábbi ellátások megszervezéséről kell gondoskodnia:

 

-          idősek nappali ellátása,

-          utcai szociális munka,

-          hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelye,

-          idősek és fogyatékosok átmeneti elhelyezése,

-          idősek klubja,

-          fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye,

-          pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,

-          hajléktalanok átmeneti szállása.

 

Szociális alapellátások

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körébe tartozó alapellátás az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körében rendelkezik azokról a szociális segítő szolgáltatásokról, amelyek elérését minden településen biztosítani kell a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok számára.

 

A krízishelyzet megszüntetése érdekében, a családsegítő szolgálat hatáskörébe tartozik az egyénre szabott segítő tevékenység, melyet személyes kapcsolat keretében végez.

 

Tevékenységük több irányú, információ-nyújtás, személyes segítő szolgáltatás biztosítása, tanácsadás, közreműködés a szociális ügyek intézésében, valamint életvezetés és mentálhigiénés tanácsadás. A családsegítő szolgálat elérhetőségét, mindenki számára lehetővé kell tenni.

 

A szociális törvény módosítása speciális alapellátási feladatként jelöli meg a közösségi pszichiátriai ellátást, valamint a támogató szolgálatokat.

 

Az alapellátások azt a célt szolgálják, hogy a szociálisan rászoruló személyek közül, saját otthonukban nyújtson ellátást, főleg azoknak, akiknek nem szükséges a bentlakásos intézmények igénybevétele. Az étkeztetés azoknak a szociálisan rászorult személyeknek és eltartottjaiknak nyújt napjában legalább egyszer meleg ételt, akik erről koruk és/vagy egészségi állapotuk miatt tartósan, vagy átmenetileg nem tudnak gondoskodni.

 

A házi segítségnyújtás a mindennapi életvitelt és az egészségi állapot megőrzését a rászoruló otthonában biztosító szolgáltatás, amely az étkeztetéssel együtt is nyújtható. Az étkeztetést a hajléktalanok számára is biztosítani kell.

 

A speciális alapellátási feladatokat a közösségi pszichiátriai ellátás és a támogató szolgálatok jelentik, amelyek önálló kialakítása is lehetséges, de a törvény szerint ezekről elsősorban a gondozási központ, mint integrált, többféle ellátást is biztosító szervezeti formát, vagy a családsegítő szolgálat gondoskodhat.

 

Nappali ellátás

 

A nappali ellátás az alapellátáshoz hasonlóan azon személyek számára biztosít személyes gondoskodást, akik tartós elhelyezésre nem szorulnak, azonban minden nap igénylik a szociális gondoskodást.

 

A nappali ellátás intézményrendszerébe tartoznak a hatályos szociális törvény szerint:

-          Idősek Klubja – amely a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes idősek számára nyújt ellátási formát.

-          Fogyatékosok Nappali Intézménye – amely a 3. életévet betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személyek részére nyújt nappali ellátást.

-          Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye – amely a korábban gyógykezelt személyek számára nyújt ellátást.

-          Szenvedélybetegek Nappali Intézménye – amely a szenvedélybetegséggel küzdők napközbeni ellátására, gondozására, foglalkoztatására szolgál.

-          Nappali melegedő – a hajléktalan személyeknek nyújt napközbeni biztonságot.

 

Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó ellátások

 

Azon személyek számára nyújt tartós gondozást, akiknek egészségi és/vagy szociális okok miatt nem biztosított az otthoni ápolásuk.

 

Az intézményi ellátás feltétele, hogy az igénylő önálló életvezetésre való képessége nagymértékben csökkenjen, és folyamatos gondozást igényeljen.

 

Az átmeneti elhelyezés határozott időre, a törvény rendelkezései alapján három hónapig történik, ami legfeljebb 1 évig meghosszabbítható.

 

A hajléktalanok átmeneti szállása a hajléktalanok éjszakai pihenésére és időszakos tartózkodására szolgáló intézmény. Jogszabály alapján minden intézménytípusra vonatkozóan meghatározott a kötelező feltételek biztosítása.

 

Jogszabály értelmében az intézmény biztosítja a személyes tárgyak biztonságos elhelyezését, takarót, tisztasági eszközöket, valamint a mentális és a szociális gondozást.

 

A szociális törvény rendelkezései alapján a szakellátások nemcsak önálló, hanem integrált formában is megszervezhetők, ami több ellátás típus egy intézményen belüli biztosítását jelenti, akár az alap, nappali és bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével.

 

A komplex szociális ellátó rendszerhez kapcsolódóan a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes gondoskodás keretében szabályozza a gyermekjóléti alapellátást.

 

A törvény rendelkezései alapján minden településen biztosítani kell a gyermekjóléti szolgáltatást, mely a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése és a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése céljából segíti a gyermekeket és szüleit.

 

A gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozik az egyéb gyermekvédelmi feladatai mellett, a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás és a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, továbbá pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás megszervezése.

 

A gyermekvédelmi törvény szabályozza a személyes gondoskodás keretében a bölcsődei ellátást, mint alapellátást.

 

Településünk szociális- és gyermekjóléti alapellátásairól a bölcsődék, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Forrás Szociális Segítő- és Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodik.

 

Forrás: A gödöllői önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója, 2004

 

 Látogatottság: 7634
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision