Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.12.30 12:04
Gödöllő 2006. évi költségvetési koncepciója

A városi képviselő-testület 13 igen és 10 nem szavazattal elfogadta az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját. A december 15-i ülésen erről a következő határozatot hozták.

1./ A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy a 2006. évre várható bevételek előzetes becsült adatok alapján számítottak és a bemutatott működési és fejlesztési kiadási szükségletek további hitel felvétele nélkül nem teljesíthetőek.

2./ A képviselő-testület Gödöllő város 2006. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés alapján a 2006. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

a.) A bevételek tervezése során fel kell tárni minden reálisan tervezhető működési bevételt, átvett pénzeszközt. A közszolgáltatások díjtételeit – a jogszabályok keretei között – a rezsiköltségek figyelembevételével kell megállapítani.

b.) A működési szabad pénzmaradványt a hiányzó forrásokhoz kell bevonni.

c.) Normatív állami támogatásban nem részesülő alapfeladatokhoz az önkormányzat korlátozott mértékben nyújt kiegészítést.

d.) Az önkormányzat a költségvetésben dologi előirányzatokra infláció ellentételezést nem tervez. Az áfa-kulcs csökkenés hatását legfeljebb az infláció mértékéig be kell számítani a dologi előirányzatokba.

e.) Az önkormányzat garantálja az intézmények közüzemi költségeinek ellentételezését.

f.) A nemzetközi kapcsolatok, a kulturális célú támogatások, a különböző egyesületek, civil szervezetek, közalapítványok támogatásában differenciált, a vállalható feladatokhoz igazított finanszírozást kell érvényesíteni.

g.) Az önkormányzat csak a törvényi kötelező közalkalmazotti juttatásokra vállal garanciát. A soros béremelésekbe be kell vonni a vezetői döntésből származó bérelemeket. A 2006. évi átsorolások csak a költségvetés elfogadását követően nyújthatók be a Magyar Államkincstárnak.

h.) Az intézmények részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított juttatásokat az állami támogatás ismeretében kell meghatározni, szükség esetén a juttatások köre módosulhat.

i.) A szociális juttatásokra fordítandó önkormányzati forrásokból adható kiegészítés mértékét a szociális rendeletek módosításának alapján kell meghatározni.

j.) A fejlesztési kiadásokat a közbeszerzési eljárás, és pályáztatás időszükségletének ismeretében lehet tervezni, figyelemmel a 2006. évben szükséges kifizetésekre.

k.) A 2006. évi kiemelt célú fejlesztésekre az előzetes kötelezettségvállalás alapján közbeszerzési eljárás indítható.

3./ A képviselő-testület a részletes költségvetési javaslat összeállításához az alábbi kiemelt fejlesztési irányokat határozza meg:

a.) Az MFB hosszúlejáratú hitel terhére folytatódjon az útépítés, emeltszintű útjavítás, csapadékvíz elvezetés, az intézmények felújítása és a gimnázium két tanteremmel való bővítése.

b.) Az áthúzódó feladatok és a testületi döntésből adódó kötelezettségeken túl az utcanév- és irányítótáblák kihelyezése, buszvárók telepítése, a közlekedés feltételeinek javítása, a közvilágítási hálózat bővítése, az építészeti tervezés, a röntgen-gép beszerzése, az adósságszolgálat tervévi ütemének teljesítése és a társaságok fejlesztési igényeinek elismerése összességében nem terjedhet túl a fejlesztési pénzmaradvány mellett a még fel nem használt középlejáratú hitelszerződés és a felhalmozási és tőke jellegű bevételek együttes összegén.

4./ A képviselő-testület a Nagyfenyvesi lakótelkek (Őz utca) nettó eladási árát 11.000 Ft/m2 összegben határozza meg.

5./ A képviselő-testület a közhasznú társaságok üzleti terv összeállításához az önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel az alábbi szempontokat adja:

a.) A társaságok 2006. évre olyan térítési díjakkal számoljanak, melyben érvényre juttatják a rezsi költség arányos megtérítését.

b.) A társaságok bérfejlesztési igényeit elsősorban a vállalkozási tevékenység eredményéből kell megvalósítani. Az alapfeladaton jelentkező bérfejlesztési igényeket az önkormányzat állami forrásainak ismeretében lehet elismerni.

c.) Az áfa csökkenés, és az előzetesen felszámított adó arányosításában történt kedvező változás hatására felszabaduló keretekből új feladat nem vállalható, azokat az áremelkedések fedezetére kell bevonni.

d.) Az üzleti terv koncepcióban szereplő fejlesztési igényeiket rangsorolják, és elsősorban 2005. évi eredményeik terhére tervezzék.

*

A 2006. évi költségvetési koncepció előterjesztése, az ehhez tartozó 1. számú táblázat és a 2. számú táblázat a témakörre kattintva, pdf formátumban nyitható meg honlapunkról.Látogatottság: 3051
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision