Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2006.06.26 00:17
Magyar Polgármesterek VI. Világtalálkozója

A Magyar Polgármesterek VI. Világtalálkozóját június 24-én Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke nyitotta meg, majd Sólyom László köztársasági elnök, Bujdosó Sándor önkormányzati és területfejlesztési minisztériumi államtitkár, Vízi E. Szilveszter, az MTA elnöke, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke és Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgatója osztotta meg gondolatait a több száz fős közönséggel. Délután Gémesi György és Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere szólalt fel a választások miatt az idén csupán egy napra szorítkozó rendezvényen, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában.    

*

Gödöllőn fogalmazódott meg az a gondolat, mely szerint a magyar települések közötti kapcsolatokat polgármesteri szinten össze kellene fogni, s ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elhatározta a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának megszervezését. A szervezéshez együttműködő partnernek sikerült megnyerni a Magyarok Világszövetségét. A szövetség elnöke, Csoóri Sándor közreműködésével széleskörű ismeretanyaghoz jutottak a szervezők a határon túli települések magyar polgármesterei felől.

 

1996

A találkozóra első alkalommal 1996 júniusában került sor. A rendezvény résztvevőinek száma meghaladta a 900 főt. A köszöntőn elhangzott beszédében Gémesi György polgármester örömének és megelégedettségének adott hangot, hogy Gödöllő városában üdvözölhette a megjelenteket. Csoóri Sándor, a találkozó fővédnöke méltatta a világtalálkozó jelentőségét, külön megemlítve azt, hogy a magyarság együvé tartozását az ilyen találkozók erősíthetik.

Az első világtalálkozót öt napra tervezték és a szekcióüléseket Gödöllőn kívül az ország különböző részein tartották meg, úgymint: Csolnok, Nyírbátor, Bonyhád, Csurgó, Pusztamérges, Lakitelek, Nagyhegyes, Szarvas és Budapest. A rendkívül tartalmas programba belefért még az Országház megtekintése, valamint egy ópusztaszeri kirándulás is. A találkozó zárónapja egybeesett a magyar szabadság napjával, így valamennyi résztvevő együtt ünnepelhette e nevezetes évfordulót. Az eseményről beszámolt valamennyi önkormányzati szakfolyóirat és a napi sajtó. A Magyar Televízió és a Magyar Rádió rendszeres tudósításokat közölt a világtalálkozóról.

A rendkívül jól sikerült programok vendégei zárónyilatkozat elfogadásával határozták el, hogy a találkozót rendszeresen, kétévenként megrendezik, s a szervezés feladatainak végrehajtása, valamint a világtalálkozón megfogalmazott célok elérése érdekében társadalmi szervezetet hoznak létre. Ezen elhatározás alapján, Gödöllőn, 1996-ban, 10 polgármester részvételével megalakult a Magyar Polgármesterek Egyesülete (MPE).

Az egyesület legfőbb célkitűzése, hogy tevékenységével elősegítse a nagyvilágban és az anyaországban élő népek, települések közeledését, testvérvárosi kapcsolatok létrejöttét, az önkormányzatok rendszeres és sokoldalú együttműködését, a magyarság összetartozásának erősítését. Az egyesület nyitott szervezet, ahhoz pártállástól és egyéb meggyőződéstől függetlenül minden magyar polgármester csatlakozhat és a közös célok megvalósításáért munkálkodhat. Hazai és határon túli polgármesterek éltek is e lehetőséggel, s így az egyesületnek ma már 700 tagja van.

 

1998

A Magyar Polgármesterek II. Világtalálkozóját már a polgármesterek által létrehívott egyesület szervezte meg, ugyancsak Gödöllőn 1998 márciusában. Ezen a rendezvényen a résztvevők száma már meghaladta az 1200 főt. A polgármesterek közel fele a határainkon túlról, főleg Erdélyből érkezett, a vendégek között köszönthettük azonban a kárpátaljai, felvidéki, ausztriai, horvátországi és vajdasági magyar polgármestereket is. A II. világtalálkozó fővédnöke George Pataki, New York Állam kormányzója volt, aki levélben köszöntötte a megjelenteket. Az előző világtalálkozón szerzett tapasztalatokat felhasználva a szekcióüléseket a rendezvény központjához közeli településeken, Budapesten és Turán tartották meg.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozású kérdéseiről a helyi művelődési központban, az oktatás-kultúra-nyelv aktuális kérdéseiről a Magyarok Világszövetsége székházában, míg az idegenforgalom és turisztika önkormányzatokat érintő kérdéseiről a Gellért Szállóban hallhattak előadásokat az érdeklődők. A minden tekintetben sikeres II. Világtalálkozó eseményei közül is kiemelkedő volt a kistelepülések és a magyar falu fennmaradásának lehetőségeit taglaló turai szekcióülés.

A Magyar Polgármesterek Egyesülete kezdeményezte, hogy létrehozza határon túli választmányait, amelyek segítséget nyújtanak a találkozók szervezésében, illetve a határon túli polgármesterek értesítésében, tájékoztatásában. Ennek megfelelően 1999-ben Erdélyben, 2000-ben pedig Kárpátalján, Felvidéken és a Vajdaságban sikerült létrehozni az egyesület ezen szervezeteit.

1998-ban a MÖSZ és az MPE megalapította a Magyar Polgármester című folyóiratot, amely kezdetben negyedévi, majd havi rendszerességgel jelenik meg. A lapot térítésmentesen kapja meg valamennyi hazai polgármester, az egyesület hazai-és határon túli tagjai, a határon túli magyar szervezetek és a hazai központi államigazgatási szervek képviselői.

 

2000

A Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának megszervezése egybeesett a Magyar Államalapítás ezeréves évfordulójára emlékező ünnepségsorozattal. A rendezvény fővédnöki tisztét 2000-ben Orbán Viktor miniszterelnök vállalta magára, aki kifejezte nagyrabecsülését a rendezvény iránt. A miniszterelnöki megnyitót követően a rendezvény házigazdája, Gémesi György polgármester, Pintér Sándor belügyminiszter, Martonyi János külügyminiszter és Felcsuti Péter, a Raiffeissen Bank Rt. vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően a magyar államalapítás ezeréves évfordulójára emlékeztek a jelenlévők, majd a tízéves magyar önkormányzati rendszerről hangzott el előadás. A szekcióülések keretében a regionalizmus, önkormányzati társulások, település- és térségfejlesztés; a humán szolgáltatások településeken; a települések infrastrukturális ellátottságának problémái és fejlesztésének lehetőségeit, valamint az idegenforgalom és turisztika négy nagy kérdéskörét tárgyalták meg.

Ebben az évben alapította meg a MÖSZ és az MPE a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat, amelyet minden évben odaítélnek egy anyaországi és egy határon túli magyar polgármesternek, aki kimagasló tevékenységével nagyban hozzájárult a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályáját az önkormányzatok ügyének szentelte vagy alkotásával hozzájárult a magyarság fennmaradásához, kultúrájának ápolásához. A díjat öt fős kuratórium adományozza, melynek tagjait a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesületének elnöksége közösen kér fel. A Polgármesteri Ezüstlánc-díjat adományozó kuratórium elnöke dr. Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnöke, tagjai Csoóri Sándor költő, a Magyarok Világszövetségének egykori elnöke, dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium volt helyettes államtitkára, Horváth Balázs, a rendszerváltás első belügyminisztere, valamint Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank önkormányzati üzletágának vezetője.

 

2002

A magyar polgármesterek 2002 márciusában megrendezett IV. Világtalálkozóját Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság Elnöke, a találkozó fővédnöke nyitotta meg, majd Pázmány Péter Dunaszerdahely, illetve Mitnyan Gyögy Budapest Hegyvidék polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A szekcióüléseken az informatika, az ifjúság, a környezetvédelem, illetve a turisztika aktuális kérdései kerültek górcső alá, a záró plenáris ülésen pedig Matolcsy György gazdasági, Dávid Ibolya igazságügyi, és Boros Imre tárca nélküli miniszter tartottak előadásokat. Ezen a találkozón került sor először a Polgármesteri Pecsétgyűrűk átadására a magyar önkormányzatiság ügyéért kimagasló munkát végző polgármestereknek.

 

2004

A Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozóján, amelyet április 4-6-án rendezett meg Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete több mint ezer, felerészben határainkon túli magyar települési elöljáró vett részt. A rendezvényen – melyen többek között Mádl Ferenc köztársasági elnök, Lamperth Mónika belügyminiszter, Baráth Etele, a MEH államtitkára, Dávid Ibolya az MDF elnöke, Tőkés László református püspök, illetve Gémesi György, Gödöllő polgármestere szólalt fel, illetve tartott előadást – olyan nagy súlyú, közös érdeklődésre számot tartó kérdéskörök kerültek napirendre, amelyekkel az önkormányzatiság uniós közigazgatási térben való létét vizsgálta.

 

A fórum résztvevői egyöntetűen megállapították: az önkormányzatokra is korszakos hatással lesz hazánk küszöbön álló EU csatlakozása. Az EU-ban rejlő lehetőségeket ki kell aknázni, mert adunk, de kapunk is értékeket.

 

A szekcióülések témái a környezetvédelem, az idegenforgalom-turisztika, az Európai Unió, illetve az önkormányzati lakásgazdálkodás voltak, ismét gazdára találtak a Polgármesteri Ezüstlánc-díjak, illetve a Polgármesteri Pecsétgyűrűk. A találkozó résztvevői immár harmadik alkalommal szemlélhették meg az Önkormányzati Szakkiállítás és Vásár kínálatát, s végigizgulhatták a parlamenti válogatott, a Külügyminisztérium és a polgármesteri futballcsapat körmérkőzését is.

 

Ezüstláncok, pecsétgyűrűk

 

A világtalálkozók egyik legünnepélyesebb pillanata a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló polgármesterek két rangos elismerésének, a Polgármesteri Ezüstlánc-díjaknak és a Polgármesteri Pecsétgyűrűknek az átadása.

 

A Polgármesteri Ezüstlánc-díj kitüntetettjei:

 

2000: Hovánszky György - Nyírlugos

Szász Jenő - Székelyudvarhely (Erdély, Románia)

 

2001: Szeifert Ferenc - Berettyóújfalu

Pázmány Péter - Dunaszerdahely (Felvidék, Szlovákia),

 

2002: Fodor István - Nemesvámos

Baksa István - Csongor (Kárpátalja, Urkrajna)

 

2003: Horváth Jenő - Kapolcs

Juhász Attila - Zenta (Vajdaság, Szerbia és Montenegró)

 

2004: Tóth István - Tura

Kettős László - Kopács (Horvátország)

 

2005: Ács János - Tapolca

Tóth Ernő - Nagyudvarnok (Felvidék, Szlovákia)

 

A Polgármesteri Pecsétgyűrűk jutalmazottai:

 

2002: Baumgartner László - Kám

Dr. Bóka István - Alsóörs

Feigli Ferenc - Barcs

Dr. Mitnyan György – Budapest, XII. kerület

Rus Sándor – Szentegyháza

 

2003: Borbély István - Polgárdi

Mecséri Lajos - Sokorópátka

Sütő László - Marcali

Csedő Csaba - Csíkszereda

 

2004: Agg Sándor – Pápakovács

Babák Mihály – Szarvas

Kálmán Lajos - Etyek

Tarlós István – Budapest, III. kerület

Kvarda József - Csenge (Szlovákia)

 

2005: Dr. Basa Antal - Galgahévíz

 

*

A Polgármesteri Ezüstlánc-díjat az idén Zakariás István, a felvidéki Szepsi és Bencsik János, Tatabánya polgármestere vette át. Polgármesteri Aranygyűrű kitüntetésben részesült Kovács Sándor (Vácszentlászló, Magyarország), Kovács Zoltán (Érmihályfalva, Erdély), Kerekes Péter (Homoródszentmárton, Erdély), dr. Nagy Imre (Eger, Magyarország), Tilhof István (Mátyásdomb, Magyarország). Dr. Balogh László országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a MÖSZ különdíját vette át.Látogatottság: 3395
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision