Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2007.02.01 22:23
A képviselő-testület I. félévi munkaterve

A képviselő-testület február 1-jei ülésén elfogadta I. félévi munkatervét.

 

FEBRUÁR 1.

 

1. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a gödöllői autóbusz pályaudvar fejlesztésére

Előterjesztő: Dr. Krassay László alpolgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

2. Javaslat a VÜSZI Kht. 2007. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

3. Javaslat a Kalória Kht. 2007. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2007. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2007. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

6. Javaslat Gödöllő Város 2007. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: a képviselő-testület valamennyi állandó bizottsága

Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló

7. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított, 30/2001. évi (X. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

8. Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

9. A taxiállomások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

10. Javaslat a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló 7/2003. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

11. Javaslat nem lakás célú helyiség bérbeadási feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

12. Javaslat az Őz utca melletti területen fekvő lakótelkek, valamint a Peres dűlőben és a Kecskés dűlőben fekvő mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek értékesítési feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

13. Javaslat Gödöllő város 2007. évi útjavítási programjára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

14. Javaslat a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

15. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

FEBRUÁR 22.

 

1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Népjóléti Bizottság

2. Javaslat a 7-es házi gyermekorvosi körzet vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi Bizottság

3. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység ellátásának, valamint az átadott vagyon bérletének feltételeiről szóló szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által használatban lévő vagyon bérletéről és üzemeltetéséről szóló szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

5. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti a Táncsics Mihály úti sporttelep éves üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Kht. közötti szerződésének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

7. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti tervére

Előterjesztő: ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság között Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2006. évre

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

9. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság ingatlanhasználati szerződésének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

10. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. szindikátusi szerződésének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

11. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. szindikátusi szerződésének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

 

MÁRCIUS 29.

 

1. Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal való Együttműködési Megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

2. Javaslat a Településrendezési és Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 37/2005. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2007. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

4. Tájékoztató Gödöllő Város Önkormányzata 2006. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

5. Javaslat Gödöllő Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1995. évi 11. számú rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

6. Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

7. Javaslat a Sportkoncepció felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Sportbizottság

8. Beszámoló a 2006. évi ellenőrzési tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

ÁPRILIS 26.

 

1. A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola igazgatójának beszámolója az elmúlt 5 éves ciklusról

Előterjesztő: Dr. Bucsyné Prém Katalin igazgató

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

2. Gödöllő város 2006. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

3. Gödöllő város 2006. évi könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi -jelentése, könyvviteli mérlege és pénzmaradvány kimutatása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

4. Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2006. évi átfogó értékeléséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság

 

MÁJUS 24.

 

1. Az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatójának beszámolója az elmúlt 5 éves ciklusról

Előterjesztő: Kuffersteinné Pál Katalin igazgató

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

2. Javaslat az önkormányzati intézmények Minőségirányítási Programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

3. Javaslat a VÜSZI Kht. 2006. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a VÜSZI Kht. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2007. évi prémiumfeltételek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Kalória Kht. 2006. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a Kalória Kht. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2007. évi prémiumfeltételek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2006. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

8. Javaslat a Távhő Kft. 2006. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Távhő Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2007. évi prémiumfeltételek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2006. évi - számviteli törvény szerinti – beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2007. évi prémiumfeltételek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a VÜSZI Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

13. Javaslat a Kalória Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

14. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

15. Javaslat a Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

JÚNIUS 21.

 

1. A Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Bárdy Péter kuratóriumi elnök

Szűcs Józsefné Felügyelő Bizottság elnöke

2. A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Katona Szabó Erzsébet kuratóriumi elnök

Rétfalvi Antalné Felügyelő Bizottság elnöke

3. A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Dr. Szabadfalvi András kuratóriumi elnök

Vécsey László Felügyelő Bizottság elnöke

4. A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Gallyas Attila kuratóriumi elnök

Borsi Istvánné Felügyelő Bizottság elnöke

5. A Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Mácsai Tamás kuratóriumi elnök

Horváth Péter Felügyelő Bizottság elnöke

6. Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola vezetőjének kinevezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

7. Javaslat Gödöllő Város 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi BizottságLátogatottság: 3749
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision