Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2008.06.08 11:47
Átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díjakat

Benkő Ákosné, Szabó Jánosné Papp Mária és Klementné Czeba Katalin kapták az idén az önkormányzat által alapított Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díjakat. Az elismeréseket június 5-én, a Petőfi Sándor Művelődési Központban rendezett pedagógusnapi ünnepségen adta át dr. Gémesi György polgármester. (Benkő Ákosné betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen, levélben köszönte meg a díjat.)

 

BENKŐ ÁKOSNÉ

 

Benkő Ákosné a gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájának vezetője.

Biológia-földrajz-testnevelés szakos tanári diplomával Hévízgyörkön kezdte el pedagógusi pályáját, majd Isaszegen tanított, és 1971-ben került a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolába. Az itteni kiemelkedő szaktanári munkája alapján rövid időn belül igazgatóhelyettesi megbízást kapott. 1987-ben pedig a Városi Tanács Oktatási Osztálya vezetőjévé nevezték ki.

Több mint 20 éve irányítja a város gyermekeinek, ifjúságának oktatását, művelődését, sportját szervező, vezető iroda tevékenységét. Ez idő alatt nagy szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel, az ügy iránti elkötelezettséggel végezte mindig munkáját.

Nemcsak az általa vezetett iroda tevékenységét fogta össze rendkívül nagy munkabírással, körültekintéssel és szorgalommal, de a hozzá tartozó óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint a gödöllői közművelődési intézmények mindennapos ügyeit, gondjait is sajátjának tekintve intézi és segíti. Vezetői és hivatali ügyintézői kapcsolataiban is mindig nyugodt, türelmes, kedves és barátságos.

Gazdag szakmai tapasztalata, vezetői jártassága, emberi tulajdonságai tiszteletet és megbecsülést váltottak ki környezetében, a város pedagógus-, közművelődési- és sporttársadalmában, és regionális szakmai körökben is.

Gondolkodását, elképzeléseit, terveit és tevékenységét mindig a gyermekek, az ifjúság nevelésének ügye iránti elkötelezettsége, a gyermekekért, az ifjúságért való féltő aggódás, gondoskodás és szeretet jellemzi.

Gödöllő elismert oktatási színvonala, sokszínűsége, a közoktatás zavartalan működése, a városi intézmények tartalmas, gazdag kulturális tevékenysége szorosan kötődik Benkő Ákosné vezetői munkájához. Benkő Ákosné irodavezető asszony munkájának nagy szerepe van abban, hogy városunk méltán büszke lehet oktatási tevékenységére és kulturális életére.

 

KLEMENTNÉ CZEBA KATALIN

 

Klementné Czeba Katalin 1976-ban végzett a Kecskeméti Felsőfokú óvónőképzőben. 1975-ben kezdett el dolgozni a béri Napköziotthonos Óvodában, vegyes csoportban, majd 1978-ban az egyházasdengelegi óvodában lett óvónő. 29 éve, 1979-ben került Gödöllőre a Vörös Óvodának nevezett V. számú Napköziotthonos Óvodába, ahol 10 éven keresztül vezető-helyettes is volt. Részt vett a középfokú óvónőképzés gyakorlati vezetésében. Beszédfejlesztő továbbképzést vezetett Mészáros Györgynével városi, majd körzeti szinten is. 1991-től 10 éven keresztül az óvoda vezetőjeként dolgozott. Közben megismerte a Differenciált Óvodai Bánásmód programját, mely a gyerekek autonómiáját, a személyes bánásmódot és kommunikációt, a szabad játszást, a tolerancia tanulását, a gyermekek megfigyelését és az arra építő segítő fejlesztést előtérbe helyező pedagógiai módszer. A programvezető budapesti DOB Óvoda és az Autonómia Egyesület vezetésével részt vettek nevelőtestületükkel pedagógiai kísérletekben, hazai és külföldi pedagógusok számára tartott bemutatókon, konferenciákon. 1999-ben a az óvoda nevelőtestülete adaptálta saját nevelési programjaként a Differenciált Óvodai Bánásmód programját.

A városban  óvodájukban először alkalmaztak természetes  anyagokból  készült bútorokat, helyet nagyobbító galériákat, eszközöket.

Nagy feladat volt nevelőtestületük számára annak idején a statikailag veszélyessé vált vörös épületet kiüríteni egy hét végén, és a Damjanich János Általános Iskolától kapott két tantermet három csoport számára óvodává alakítani. 2001-től óvónőként az intézményi Minőségfejlesztési Program irányítja. Munkáját nagy hivatástudattal végzi, a gyerekek szeretik, a szülőkkel jó kapcsolatokat ápol. Klementné Czeba Katalin 1985-ben miniszteri dicséretet kapott munkájáért, két éve pedig polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át.

 

SZABÓ JÁNOSNÉ PAPP MÁRIA

 

Szabó Jánosné Papp Mária a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte matematika-fizika szakon. Szakdolgozatát számítástechnikából készítette, középiskolai tanári diplomáját 1973-ban vette át. A veresegyházi Általános Iskolában kezdett el tanítani 1973-ban, és itt dolgozott 1983-ig. A következő tanévben a Békés Glass Élelmiszerkereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző és Szakiskolában tanított Budapesten.

1984-től a gödöllői Török Ignác Gimnázium tanára, 1986-tól, 22 éve, pedig az intézmény igazgatóhelyettese.

2000-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen tanulmányai végeztével közoktatásvezetői diplomát kapott.

Tanítványait mindig lelkiismeretesen, alaposan és nagy szeretettel készítette fel az érettségi, felvételi vizsgákra.   Diákjai is szeretik és tisztelik, a szülők mindig bizalommal fordulnak hozzá, kollégái is becsülik és szeretik. 2005-ben a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány kuratóriuma  Török Ignác Emlékgyűrűt  adományozott számára.

Igazgatóhelyettesként nagy érdemei vannak az iskola elektronikus ügyintézésének beindításában, kifejlesztésben, végzésében. Hiszen ma már a közép és emelt szintű érettségi vizsgák, a gimnáziumba történő általános iskolai beiskolázás szervezése, a statisztika adminisztrációja, az órarend készítése, a helyettesítések szervezése, elszámolása, az oktatási jogszabályi változásának figyelemmel kísérése mind elektronikus úton történik. Munkája nyomán az iskola ügyvitele pontos és naprakész.

Tapasztalatait, javaslatait az Oktatási Hivatal munkatársai is szívesen fogadták és hasznosították.

Szabó Jánosné Papp Mária kolléganő nagy munkabírású, pontos, figyelmes tanár és vezető.  Igen  nagy szerepe volt és van  abban,  hogy a gödöllői Török  Ignác Gimnázium a régió, az ország legjobb középiskolái közé tartozik.

 

 

Polgármesteri elismerő oklevélben részesült Jeney Lászlóné nyugdíjas tanítónő, Pete Márta tanítónő, Damjanich Iskola és Geier Péterné tanítónő, Erkel Iskola.

*

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Németh Piroska óvodapedagógus, Szent János úti Óvoda, Fehér Istvánné óvodapedagógus, Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda, Lajos Mihályné óvodavezető, Táncsics Mihály úti Óvoda, Geier Péterné tanítónő, Erkel Ferenc Általános Iskola, Ursinyi Györgyné tanítónő, Hajós Alfréd Általános Iskola, Ferenczi Anna igazgató, Frederic Chopin Zeneiskola, Tusán Józsefné tanítónő, Petőfi Sándor Általános Iskola, Kátai Benedek Sándorné tanárnő, Petőfi Sándor Általános Iskola, Czikáné Szilágyi Emília óvodapedagógus, Kazinczy körúti Óvoda, Kovács Imréné igazgatóhelyettes, Damjanich János általános Iskola.

*

Vas okleveles pedagógus (65 éve végzett): Vass Károlyné tanárnő

*

Gyémánt okleveles pedagógus (60 éve végzett): Benedek Endre tanár

*

Arany okleveles pedagógus (50 éve végzett): Kalmár Éva óvónő, Horváth Antalné óvónő, Szatmári Piroska tanítónő, Bedő Dénesné tanítónő, Székely Rudolfné tanárnő, Körösfői László tanár, ig. h.

                   .                                    

 Látogatottság: 3033
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision