Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2008.11.19 15:56
Tervtanács útmutató …avagy Tervtanács-köteles a tervem, most mit tegyek?!

 

ÚTMUTATÓ

…avagy Tervtanács-köteles a tervem, most mit tegyek?!

Mi a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács célja?

A Tervtanács olyan magas fokú szakértelemmel és széleskörű szakirányú tapasztalattal rendelkező építészekből illetve településtervezőkből álló szakmai testület, amelynek feladata, hogy szakbírálati tevékenységével Gödöllőn a települési környezet, illetve az épített környezet alakítását és védelmét szolgáló építészeti-műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, különös tekintettel a meglévő településkép értékeinek védelmére, a településkép harmonikus alakításának elősegítésére, a településrendezési és fejlesztési döntések megalapozására és hatékony érvényre juttatására, illetve az ezekkel ellentétes hatások mérséklésére.

Milyen típusú terveket kell a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanáccsal véleményeztetni?

a) Az Önkormányzat közigazgatási területén belül lévő műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló

- 5000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá

- 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű

új épület építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges építészeti-műszaki terveket.

b) A városközpontban valamint a városközponton kívül a kiemelt közlekedési utak mentén megvalósuló, az utcaképet adó 2000 m2 összes szintterület feletti kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató valamint ipari-gazdasági területen megvalósuló új épület, vagy meglévő állapot módosítása esetén a külső megjelenést is befolyásoló építési munka építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges építészeti-műszaki terveit.

c) Közintézmények, illetve az Önkormányzat beruházásában készülő valamennyi, építési engedélyhez kötött építmény építészeti-műszaki engedélyezési terveit.

d) Új építményre vonatkozó vagy meglévő állapotot módosító, külső megjelenést is befolyásoló építési munka esetén minden olyan építmény építészeti-műszaki terveit

- amelyet a településszerkezeti terv a nagyvárosias lakóterület, a kisvárosias lakóterület, a településközponti vegyes terület és a különleges terület építési övezetbe sorol, kivéve a kizárólag lakófunkciójú építményeket.

e) Helyi védelem alatt álló területen lévő építményt vagy az egyedileg helyi védelem alatt álló építményt érintő, külső megjelenést is befolyásoló építési munka terveit.

f) Szobor, emlékmű, díszkút terveit.

g) Díszkivilágítás terveit.

h) Mindazokat a terveket, amelyek minősítését a Helyi Építési Szabályzat tervtanácsi minősítéshez köti.

Tervtanács-köteles a tervem, mi a teendőm?

A tervdokumentációt még az építési engedélyezési eljárásra való benyújtás előtt kell a Tervtanáccsal véleményeztetni. A dokumentációt

- 2 példányban, papír alapon (ezek közül az egyiket kifüggeszthető, nem fűzött állapotban),

- valamint lehetőség szerint 1 példányban digitális adathordozón

a Főépítészi Irodán (Polgármesteri Hivatal 3. emelet, 312-es szoba, Tel: (28) 529-194) kell benyújtani, a tervtanácsi ülést megelőzően legfeljebb 10 nappal.

Milyen tartalmi elemei vannak a benyújtandó dokumentációnak?

A Tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak építmény építési engedélyezési tervdokumentációjából az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírás,

b) helyszínrajz a szomszédos építmények, a terepviszonyok és a növényzet feltüntetésével,

c) az eltérő szintek alaprajza,

d) metszetek, a megértéshez szükséges mértékben,

e) valamennyi homlokzat,

f) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,

g) látványterv rálátás, kilátás esetén,

h) fotók, amennyiben meglévő épület átalakítása-bővítése történik.

Mellékelni kell továbbá a tervdokumentáció benyújtójának és tervezőjének nevét vagy megnevezését, valamint címét, illetve székhelyét, valamint a tervezési jogosultságának megnevezését és az azt igazoló okirat számát.

Mi fog történni?

Ha a benyújtott dokumentációval minden rendben van, a tervező és az építtető számára a Tervtanácsi ülést megelőzően 10 nappal postázunk egy meghívót, amelyből megtudhatják az ülés időpontját, helyét valamint az adott terv tárgyalásának előrelátható kezdési idejét.

Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció hiányos, 3 munkanapon belül hiánypótlásra szólítjuk fel a terv benyújtóját.

A Tervtanácsi ülésen a tervtanács tagjai jobban meg szeretnék ismerni az adott építményt, hogy helytálló szakmai állásfoglalást tudjanak hozni. A tervező és az építtető jelenléte az ülésen tehát nemcsak amiatt fontos, hogy megismerhessék a tervtanács szakmai véleményét, illetve esetlegesen a változtatásokra vonatkozó ajánlásait, hanem hogy tájékoztassák a tagokat azokról a körülményekről, indítékokról, amelyekre a tervdokumentációból egyébként nem derül fény.

A Tervtanács állásfoglalása alapján a benyújtott tervdokumentációt engedélyezésre

a) ajánlja,

b) a javasolt átdolgozás után ajánlja,

c) nem ajánlja.

Az ülésen elhangzó állásfoglalást nyomtatásban a véleményezett tervdokumentáció egy lepecsételt példányával együtt megküldjük a tervezőnek és a benyújtónak, a dokumentáció tervtanácsi véleményezésre való benyújtásától számított 30 munkanapon belül. Az állásfoglalást a tervezőnek az építési engedélykérelemhez kell csatolnia.

Az építésügyi hatóság a tervtanács állásfoglalását a döntése meghozatalához figyelembe veheti, és az engedély megadását feltételekhez kötheti, illetve az engedély megadását megtagadhatja.

Hol tudhatok meg többet a tervtanácsokról?

A tervtanácsokról általánosságban a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet rendelkezik.

A helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 14/2007. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet városunk honlapján, a www.godollo.hu weboldalon elérhető.

A helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács munkájával kapcsolatos kérdésekben további információt a Főépítészi Irodán kaphat, személyesen a Polgármesteri Hivatal 312-es szobájában (ügyfélfogadás hétfőnként 8.00 és 18.00 között), vagy telefonon a (28) 529-194-es számon.

Az Építészeti-Műszaki Tervtanács következő ülésének időpontja:

január 29-én 14.30 h

 

Tervek benyújtásának határideje:

január 19.Látogatottság: 3015
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision