Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2008.12.18 00:46
Elfogadták a 2009-es költségvetési koncepciót

Takarékos működés, sokirányú fejlesztés

 

Ellenszavazat nélkül fogadta el Gödöllő 2009. évi költségvetési koncepcióját december 11-én a képviselő-testület. Eszerint a jövő évi költségvetés készítésekor is abból indulnak ki, hogy a működési kiadásokat a működési bevételekből, a fejlesztési kiadásokat a fejlesztési forrásokból fizesse az önkormányzat. Mivel a jövő évben a jelenlegi számítások szerint mintegy 400 millió forinttal kevesebb működési bevétellel lehet számolni, a kiadásokat is ugyanilyen mértékben mérséklik. A képviselő-testület újabb takarékossági intézkedéseket határozott el, és felkészül az óvodák és bölcsődék közös vezetés alá vonására is abban az esetben, hogy ha az ország gazdasági válságának elmélyülése esetén további szigorításokra lesz szükség. Fejlesztési pénzeszközökben továbbra sem szenved hiányt a város, főként az önkormányzat kitartó és sokirányú pályázati aktivitásának. Az idén eddig 600 millió forint támogatást nyert el végérvényesen Gödöllő.

Ahogy Gémesi György polgármester a költségvetési koncepció vitájában elmondta: menni-menni kell előre, és elhozni lehetőleg minél több pályázati pénzt.

A gazdasági válság következményeiről – a termelés csökkenéséről, a leépítésekről – naponta értesül a közvélemény. Azt, hogy ez a visszaesés milyen hatást gyakorol Gödöllő költségvetésére, jól érzékelteti, hogy az önkormányzat jövő évi állami támogatása az ideinél 165 millió forinttal kevesebb lesz. A helyi adóbevételek – elsősorban az iparűzési adóbevétel mérséklődése miatt – minimum 260 millió forinttal csökkennek. (Itt említjük meg, hogy jövőre bevezetik Gödöllőn is az idegenforgalmi adót. Ebből 4-5 millió forint bevétel várható, aminek minden forintjához 2 forint támogatást nyújt az állami költségvetés.) A Gödöllőt megillető személyi jövedelemadó összege mintegy 80 millió forinttal megemelkedik 2009-ben, de a mérséklődő helyi adóbevétel ellenére is 19 millió forinttal növekszik a várost érintő elvonás (összesen 166 millió forint) Gödöllő még így is magas adóerő-képessége miatt.

A képviselő-testület a helyi adóbevételek és a normatív állami támogatás csökkenésének ellentételezésére számos költségtakarékossági intézkedést hagyott jóvá. A közalkalmazottak kötelező pótlékait jövőre a minimális szinten biztosítják, emellett megszüntetik a nem kötelező pótlékokat és a ruházati költségtérítést. A közalkalmazottak és köztisztviselők étkezési támogatása legfeljebb havi 6 ezer forint lehet. Az általános iskolákban és a Zeneiskolában megszűnik egy-egy gazdasági, pénzügyi feladatot ellátó státusz, ezzel párhuzamosan a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet létszáma 3 fővel bővül. A sportkeret forrása 20 százalékkal, a Gödöllő Néptáncegyüttes támogatása egymillió forinttal, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Magyar Balettszínház Gödöllő támogatása 4-4 millió forinttal, a többi művészeti csoporté 10%-kal lesz kisebb az ideinél. A városüzemeltetési feladatok körét a jogszabályi minimum szintre csökkentik.

A további költségmegtakarítás lehetőségének vizsgálata érdekében elemzést készít az önkormányzat az óvodák és a bölcsődék közös vezetés alá vonásáról. Erről a 2009. évi első félévi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan készül majd előterjesztés. Február 28-ig döntési javaslat készül az iskolaotthonos ellátási forma helyett a napköziotthonos ellátás egységes bevezetésének kérdéséről az önkormányzati iskolák alsótagozatán.

 

A felhalmozások forrásai

 

A jövő évi költségvetés tervezésekor várhatóan 2,2 milliárd forint pénzmaradvánnyal számolhat az önkormányzat. Ebből áthúzódó, a képviselő-testület korábbi döntéseinek fedezetéül szolgáló rész 833 millió forint. Az 1,4 milliárd forint szabad maradványból mintegy 900 millió forint a város által benyújtott pályázatok önrésze, további fejlesztésekre félmilliárd forint tervezhető. A jövő évi költségvetési koncepció mindemellett 450-500 millió forint ingatlanértékesítési bevétellel számol. Ennek a felét a Meggyes nevű ingatlan eladásából tervezi az önkormányzat. Összesen 82 millió forint kisajátítási kártalanítással lehet számolni az M31-es útépítéssel kapcsolatban.

 

Rangsorolták a fejlesztéseket

 

A fejlesztések rangsorában első helyen áll a 2008. évi áthúzódó feladatok befejezése. Ezek: a Táncsics úti sportpálya és a hozzá tartozó parkolók valamint kerítés építése, a Damjanich iskola közel egymilliárd forintos bővítése, a Tormay Károly Egészségügyi Központ akadálymentesítése, szennyvízcsatorna kivitelezése közel egy kilométer hosszan, a csapadékvíz-elvezetés folytatása, a Köztársaság úti vasúti átjáró járdájának biztonságosabbá tétele.

Közel 900 millió forint céltartaléka van az önkormányzatnak pályázati önrészek fedezetére. Ebből 142 millió forintra eső támogatást már elnyert. Ennek a legnagyobb hányada, 96 millió forint a Zöld óvoda építésének 500 millió forintos állami támogatását egészíti ki. Mint lapunkban is megírtuk Brüsszel végleges jóváhagyására vár az az ugyancsak közel 500 millió forintot ígérő gödöllői pályázat, amelyből felújítható a Kálvária, az Erzsébet-szobor és az Erzsébet-szikla, rendbe tehető az Alsópark és a Királyi váró, s restaurálható a Grassalkovich-filagória.

Új beruházások és felújítások költségeire további 535 millió forint szabad maradvány tervezhető. A javasolt feladatok köre szennyvíztelepi és szennyvízhálózat rekonstrukciótól az intézményi felújításokon át az út- és járdaprogram, a csatornázás, a csapadékvíz elvezetés folytatásáig terjed. Gémesi György elmondta, hogy az intézményvezetők által kért felújítások összértéke 230 millió forint. Januárban ezeket az igényeket a helyszínen is megtekinti, s azután döntenek az elvégezhető munkák sorrendjéről.

 

A kisebbik rossz

 

A képviselő-testületi ülést megelőző estén összevont ülést tartottak az állandó bizottságok, melyekkel Gémesi György ismertette a költségvetési koncepciót. Mint elmondta, még sok a bizonytalansági tényező, az Országgyűlés sem döntött még bizonyos módosító javaslatokról. A koncepció a gazdálkodás irányait jelöli ki.

Guba Lajos, a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottság elnöke a közalkalmazottak sajátos helyzetére hívta fel a figyelmet. Állami feladatokat látnak el, de az önkormányzatok alkalmazottjai. Érzékenyen érintik őket a koncepcióban szereplő megszorítások, de ez még mindig a kisebbik rossz, mint ha radikális döntések születnének. A jelenleg elhatározott megtakarításokkal még nem sérülnek a pedagógiai programok.

Ezt az utóbbit emelte ki a másnapi képviselő-testületi ülésen Gémesi György polgármester is. Bár csökkenek vagy megszűnnek juttatások, a megtakarítás nem érinti az oktatás tartalmi területeit. Tény viszont, hogy havonta 25-30 ezer forinttal kevesebb pénzt visznek haza a közalkalmazottak a jövő évben. (Az Országgyűlés hétfőn eldöntötte, hogy nem lesz 13. havi fizetés 2009-ben – a szerk.) 

 

Csodavárás helyett kapaszkodni kell

 

A költségvetési koncepció képviselő-testületi vitájában Hentz Károly bejelentette, hogy a szocialista frakció tartózkodni fog a szavazásnál, mert az előterjesztés ugyan összhangban van a pénzügyi-gazdasági feltételrendszerrel, de szerinte védekező stratégiát követ, a csökkenő bevételekre csökkenő kiadásokkal reagál. Javasolta, hogy a költségvetés beterjesztése előtt gondolja végig az önkormányzat a középtávú gazdasági stratégiáját és azt is, hogy a város versenyképes ajánlatokat tud-e tenni a vállalkozásoknak helybeli befektetéseik érdekében.

Szűcs Józsefné arra emlékeztetett, hogy a követendő stratégiáról a város már döntött a 2006-os önkormányzati választáson, amikor is a Gödöllői Lokálpatrióta Klub programja mellett szavazott a többség. Hozzátette: az elmúlt 18 év alatt több évtized infrastrukturális lemaradását hozta be a város. Nagy merészség lenne visszalépni ebből és nem folytatni például az útprogramot vagy a csatornázást, ahol még hiányzik. Reagált Körösfői László (MSZP) felszólalására is, aki a sportkeret 20 százalékos mérséklését sokallta. Felhívta képviselőtársa figyelmét arra, hogy éppen most épülnek az új sportpályák a Táncsics úton és egy 600 négyzetméteres sportcsarnok a Damjanich iskolában az önkormányzat beruházásában. Ezeknek a költsége, városi ráfordítása össze sem hasonlítható a sportkeret összegével.

Gémesi György Hentz Károly konkrét javaslatait hiányolva megjegyezte, hogy amikor Magyarország 0 százalékos gazdasági „növekedést” mutat, akkor ne várjunk csodát egyetlen településen sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy Gödöllő valamiféle védekező pozícióba menekülne. Éppen ellenkezőleg! Amikor önkormányzat ingatlanok értékesítésére írt ki pályázatot, amellett, hogy költségvetésének bevételét kívánta növelni, egyben esélyt adott a vállalkozásoknak a befektetésekre. Ugyanez a szándék vezette az önkormányzatot, amikor pártolta a befektetői szándékot a Pelikánház építése vagy a buszpályaudvar átépítése esetén. Sajnos egyik-másik elképzelés a gazdasági válság miatt kútba eshet, de közben mégiscsak épül a Stop-Shop, amely sok embernek ígér munkahelyet is. Az önkormányzat minőségi oktatással és kultúrával valamint színvonalas szolgáltatásokkal teheti vonzóvá a települést, de a vállalkozóknak is élniük kell a város által kínált lehetőségekkel. Hozzátette: azon is érdemes elgondolkodni, de még jobb lenne változtatni, hogy az önkormányzat hitelből bővíti a Damjanich iskolát, ezzel állami feladatok ellátását segíti, az állam mégis igényt tart az egymilliárdos beruházásból 200 millió forint áfára. Végül megjegyezte: az elkerülő út régen várt megépítése biztosan javítaná a város tőkevonzó képességét. Ez azonban, mint jól tudott, nem az önkormányzaton múlik.Látogatottság: 2807
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision