Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2009.04.17 00:19
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója

A város területén a hulladékszállítást és kezelést végző közszolgáltató, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a város önkormányzati képviselő-testülete 2009. március 26-i ülésén jóváhagyta a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2009 számú önkormányzati rendelet.

A szabályozás szerint „a helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a közszolgáltatás első igénybevételével, és/vagy a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. Ez követően az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a díjszámlázáshoz szükséges adatokat.

A rendelet alapján a rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos, birtokos vagy használó, vagy az együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetek és társasházak kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a hulladékgazdálkodási törvény 21. § alapján nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz.

Társaságunk a települési szilárd hulladék begyűjtéséről legalább heti egy alkalommal köteles gondoskodni „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján.

A gyűjtés rendjére vonatkozó szabályok:

Az igénybevevő a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa!

A gyűjtőedény mellé települési szilárd hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet.

A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.

A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

Ha alkalmazottaink megállapítják, hogy a fent említett hulladékok valamelyikét helyezték el az edényben vagy az túltöltött, akkor az edény ürítést megtagadhatják.

Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, akkor a szolgáltatást igénybevevő köteles a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

A zöldhulladék csak zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelőző nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhetőek ki. Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatlanonként.

Nem helyezhető ki gally, ág összekötve. Ezeket a hulladékokat is zsákba kell helyezni, vagy zsákba aprítani, összevágni. Társaságunk csak a zsákban kirakott zöldhulladékot köteles elszállítani.

A zöldhulladék pontos szállítási napjairól, és rendről Társaságunk később értesíti a lakosságot.

A gyűjtőedényben okozott károkat köteles Társaságunk kijavítani, amennyiben a károkozás a szolgáltatónak felróható okból következik be. A Kft. az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít.

Amennyiben a károkozás nem róható fel a Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

Bővebb információk:

Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69/D.

(nyitva tartás: H: 8:00-18:00, K: 8:00-16:00). Tel./Fax: 28/418-601.

(A Gödöllői Szolgálat nyomán)Látogatottság: 4098
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision