Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2017.09.26 15:18
Képviselő-testületi ülés: Az első ütemben készüljön el a körforgalom
Nyomtatható verzió

Szeptember 21-i ülésén a képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az alsóparki uszoda beruházás első ütemében meg kell építeni az Ady Endre sétány, az Isaszegi út és létesítmény közúti bekötésének körforgalmú csomópontját, az uszodából pedig tisztítás nélküli hulladékvíz nem kerülhet a Rákos-patakba.

A közlekedési, környezetvédelmi és közműterveket készítő Unitef V83 Zrt. dokumentációjából kiderült, hogy nemcsak az uszoda épülne két ütemben, hanem a csomópont is. Az első ütemben jelzőlámpákat szerelnének fel, a másodikban készülne el a körforgalom.
Az előzetes egyeztetésen elhangzott, hogy Gödöllő csak olyan műszaki megoldást tud elfogadni, amelynél a kereszteződés jelenlegi átbocsátóképessége nem lesz kisebb. A tervező és a kivitelező képviselője egyetértett ezzel az állásponttal.
A forgalomszámlálás megállapította, hogy a csomópont csúcsidőben jelenleg is túlzsúfolt. A megoldás a körforgalom kialakítása. A tervező az egyeztetésen azt is javasolta, hogy az önkormányzat folytasson tárgyalásokat az uszodai hulladékvíz Rákos patakba történő befogadásának feltételeiről.
Kovács Barnabás (MSZP) szerint itt az utolsó pillanat, amikor az önkormányzat még érvényesíteni tudja a városi érdekeket a beruházás indítása előtt. Javasolta, hogy a testülethatározottan foglaljon állást arról, hogy az első ütemben el kell készülnie a körforgalomnak.
– A szakemberek véleményét szeretnénk erősíteni abban, hogy a patakba csak tisztított és olyan hőmérsékletű hulladékvíz kerüljön, amely nem irtja ki a növényzetet – mondta az előterjesztés vitájában a polgármester.
– A tervezők megállapításai mellé állva kérjük a körforgalom megépítését már az első ütemben.
Simon Gellért fideszes képviselő azt kérte, hogy olyan határozatot hozzon a testület, amiből jobbító szándék tükröződik és ne egy olyan politikai ügy körvonalazódjék belőle, ami a beruházás lassítását okozza.
A polgármester megkérdezte, milyen politikai ügyre gondol a képviselő úr, hiszen senki nem beszélt politikáról, mindenki a város érdekeit tartja szem előtt. Simon Gellért szerint ilyen kitétel az a határozati javaslat,amiben felhívnák a beruházó figyelmét arra, hogy tartsa be a törvényi előírásokat az uszodai hulladékvizek Rákos patakba vezetésénél, miközben a Gödöllőn keletkező szennyvíz jelentős része belefolyik a patakba. Attól kezdve, hogy az önkormányzat ilyen igényeket fogalmaz meg, azt nem tudjuk másnak tartani, mondta, mint, hogy nincs meg a város vezetése részéről a jó szándék.
– Ki van a többes szám mögött? – kérdezte a polgármester.
– A gödöllői Fidesz nevében beszélek, fideszes képviselő vagyok – válaszolta Simon Gellért.
A polgármester megismételte, szó sincs politikai szándékokról, arról folyik az eszmecsere, hogy hogyan lehetne mérsékelni az uszoda által okozott többletforgalmat a kereszteződésben és megoldani, hogy a Rákos patakba csak tisztított hulladékvíz kerüljön. Egyben arra kérte a képviselőt, hogy dokumentálja, hol és hogyan folyik a szennyvíz jelentős része a patakba, mert ha ez így van, akkor azt ki kell vizsgálni.
Simon Gellért ezután kijelentette, hogy ő azokat képviseli, akik a listáról rá szavaztak és ez a lista elég szépen alakul. Képviselőtársai figyelmébe ajánlotta az október 2-i népszavazás eredményeit, mely alapján már előre látható, hogy ez a lista a jövőben másképpen fog alakulni, más lesz a testület felállása.
Éppen Simon Gellért politizál, amikor olyanokat mond, hogy lesz ez másképp is, reagált a polgármester, kérdezvén, mi lesz másképp? Idejönnek valakik és elzavarnak minket? Emlékeztette a képviselőt arra, hogy a 2014-es önkormányzati választás után nem egy pártra, hanem a városra esküdött fel.
– Támogatjuk a beruházást, örülünk az uszodaépítésnek. Semmilyen politikai és személyi ellentét nem szerepelhet a döntéseinkben, mert azt szeretnénk, hogy Gödöllő és térsége javára épüljön meg az uszoda, zárta a vitát Gémesi György, majd a szavazás következett, amiben egyhangúlag támogatták a vita során elhangzottak alapján módosított javaslatokat.

Vívócsarnok épülhet az Isaszegi úton

A képviselő-testület az önkormányzat Isaszegi út 6-8. szám alatti ingatlanát kijelölte az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. mint építtető által megvalósítandó, elsődlegesen az utánpótlás nevelés céljait szolgáló vívócsarnok elhelyezésére.
A kft. az ingatlanon felépítendő vívócsarnokra építési engedélyt kérhet. A csarnok parkolási igényeinek megoldására megjelölhető a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület, amit ma is parkolásra használnak.
A testület a kormány által támogatott vívócsarnok megvalósításához, ezen belül a kivitelezéshez, 50 millió forint pénzbeli támogatást nyújt a jövő évi költségvetésében.

Pályázat csapadékvíz elvezetésére

Pályázatot ad be az önkormányzat az Antalhegyi utca csapadékvíz csatorna hálózatának bővítése érdekében a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű felhívásra.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége 323,4 millió forint, a szükséges, legalább 15 százalékos önrészt, azaz bruttó 48,5 millió forintot az önkormányzat 2017. fejlesztési tartaléka terhére biztosítja a testület az ebben a tárgyban hozott határozat szerint.

Ingatlan értékesítés

Az önkormányzat eladja a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található 5125/6 helyrajzi számú beépítetlen terület 219 m2 nagyságú részét, 898 ezer forintos vételáron Barthos Gergely Áron és Barthosné Szaszák Borbála (Veres Péter utca 30.) részére. A keskeny teleksáv önállóan nem piacképes, hiszen alakja miatt beépíteni nem lehet. Értékesítése kizárólag a közvetlen telekszomszédok részére lehetséges. A vevő nagyszülei korábban kisajátított területét vásárolja vissza.

Új vezetője lesz a Gödöllői Piac Kft-nek

A képviselő-testület október 31-ével közös megegyezéssel megszünteti Vilhelm Ferenc, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének határozatlan idejű munkaviszonyát. Elismerését és köszönetét fejezte ki 17 éves piacvezetői tevékenységéért és ezért 3 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti. November 1-jétől határozatlan időre Fekete Zoltánt választották meg ügyvezetőnek, munkabérét bruttó 450.000 Ft/hó összegben állapították meg.

Főtér bővítés: új közbeszerzési eljárás

Az Egyebek napirendi pontban a polgármester elmondta, érkezett pályázat a „Meggyes” ingatlan-együttes tulajdonjogának megszerzésére. A főtér bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás viszont nem volt sikeres, ezért saját hatáskörben új, teljesen nyitott eljárást írt ki. A beruházás forrása rendelkezésre áll, a tervek készek, remélhetően kivitelezőt is sikerül mielőbb találni.

Egy mondatban

A képviselő-testület elfogadta a város 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, továbbá a város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról szóló beszámolókat, s módosította város idei költségvetési rendeletét.
*
Kijavították az önkormányzat és a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti vagyonkezelési keretszerződést, amiben hibásan sorolták fel a vagyonkezelt ingatlanokat.
*
Rendeletet alkotott a képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról; helyi népszavazást a választópolgárok húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.
*
A képviselő-testület a városi mozi helyiségbérleti szerződését 2030. március 31-ig meghosszabbítja a Pannon 2001. Mozgókép Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.
¬¬*
Elfogadta a képviselő-testület a város 2016. évre vonatkozó környezeti állapot értékelését.  
*
Határozatlan időtartamra, havi bruttó 10 ezer forintért bérbe adja az önkormányzat Varga Izabella gyógypedagógus egyéni vállalkozó részére, a Palotakert 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület két helyiségét hallásfejlesztési, gyógypedagógiai tevékenységének folytatáshoz.
*
A testület elfogadta II. félévi munkatervét, ami szerint a hátralévő üléseket október 19-én, november 23-án és december 14-én tartják.


Látogatottság: 937
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision