Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2018.06.21 08:22
Képviselő-testületi döntések
Nyomtatható verzió

Négy intézmény vezetőjének kinevezéséről döntött egyhangúlag pályázatuk alapján a képviselő-testület. A következő öt évre is bizalmat kapott Forrainé Murányi Judit a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és Kovács Ibolya a Gödöllői Fenyőliget Óvoda intézményvezetőjeként, továbbá Kerényiné Bakonyi Eszter a Gödöllői Városi Múzeum igazgatójaként.A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói pályázatára Liskáné Fóthi Zsuzsanna igazgatóhelyettes jelentkezett, aki a nyugdíjba vonuló Fülöp Attilánétól veszi át a stafétabotot.Intézkedések az ÁSZ vizsgálat után
Tájékoztatást kapott a képviselő-testület az Állami Számvevőszék VÜSZI Kft-nél folytatott ellenőrzéséről és az annak következtében hozott intézkedésekről. Az ÁSZ 2017 őszétől átfogó ellenőrzést kezdett a társaságnál a 2013 és 2016 közötti időszakról. Zárójelentésben három javaslatot fogalmazott meg az ügyvezetőnek és egyet a polgármesternek, mint a tulajdonos képviselőjének.
A javaslathoz kapcsolódóan Domonkos Ernő ügyvezető elkészítette és elküldte az intézkedési tervet az ÁSZ-nak. A polgármester számára tett javaslat nyomán a képviselő-testület március 22-i ülésén jóváhagyta a felügyelő bizottság ügyrendjét.

Újabb hat fedett buszváró létesül
Szerződést köt az önkormányzat a VÜSZI  Kft-vel fedett autóbuszvárók építésére a Hegedűs Gyula utcai megállóhelynél (Grassalkovich Antal úton található), a Blaha Lujza fürdő megállóhelynél, a Fenyves ABC megállóhelynél, a Tél utcai megállóhelynél, a Klapka utcai elágazó megállóhelynél és a Rigó utcai megállóhelynél, mindegyik esetben a befelé vezető oldalon. Az esztendő végére közel 50 helyszínen lesz városunkban fedett autóbuszváró.

Felújítások a városi piacon
A képviselő-testület tulajdonosi jogkörében hozzájárult ahhoz, hogy a Gödöllői Piac Kft. az üzleti tervében nem szereplő piaccsarnok épület üvegtető cseréjének kivitelezését, valamint a vasvázas sátrak ponyváinak cseréjét eredménytartaléka terhére megvalósítása. Az üvegtető komplett cseréjének várható költsége nettó 22 millió, a ponyváké 840 ezer forint.

Új hatósági árak a személytaxikon
Július 1-jétől a következő hatósági árakat határozta meg a képviselő-testület a Gödöllőn végzett személytaxi szolgáltatásokban: alapdíj 700, kilométer díj 300 forint, várakozási díj: 75 Ft/perc, távolsággal arányos egységdíj: 600 Ft/km.
A hatósági árak felülvizsgálatát a szolgáltató vállalkozók többsége levélben kérte. Álláspontjuk szerint az elmúlt időszakban több költségük is jelentősen emelkedett az üzemanyag áraktól az elektronikus fizetési módhoz kapcsolódó beruházásokig. Megemlítették azt az országos előírást is, mely szerint csak 10 évesnél fiatalabb járművel lehet a szolgáltatást végezni.
A korábbi hatósági árakat több mint három éve határozták meg.

Rendeletmódosítás a főtér rendjéért
A főtér rendeltetésszerű használata érdekében, a közízlést sértő, az együttélés szabályaival ellentétes viselkedés szabályozása és szankcionálása céljából módosította a képviselő-testület a közterületek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló rendeletét.
Az önkormányzat idei kiemelt beruházása a főtér közösségi és kulturális funkcióinak fejlesztése, aminek során külön figyelmet fordítottak arra, hogy a szabadidő eltöltési lehetőségeit gazdagító játszóeszközöket helyezzenek el, minden korosztály igényét kielégítően.
A közterület-felügyeleti csoport, a rendőrség járőrszolgálata és a polgárőrség együttműködik annak érdekében, hogy az igényesen kialakított környezetben mindenki komfortosan érezze magát. A főtér átadása óta azonban rendszeresen előfordulnak ott olyan viselkedésformák, melyek a lakosság és a városunkat látogató turisták komfortérzetét is jelentősen csökkentik.
Szigorú rendeleti szabályozással, továbbá a közterület-felügyelet, a rendőrség, a polgárőrség, valamint a szociális szakma összefogásával, rendszeres ellenőrzéssel azonban a jövőben is kezelni lehet a problémás helyzeteket.
A rendeletben a főtér fokozottan védett területeit is felülvizsgálták és kiegészíttették annak érdekében, hogy a tulipános szökőkút és környéke is védett területnek minősüljön.

Felülvizsgálták a helyi utak forgalmi rendjét
A Hírös Modul Kft. az önkormányzat megrendelésére felülvizsgálta a gödöllői helyi közúthálózat forgalmi rendjét. Ez a munka csak az önkormányzati tulajdonú belterületi utak forgalomtechnikáját érinti, és nem terjed ki sem az országos közúthálózat, sem pedig a külterületi önkormányzati utakra. Mindezek miatt a terv nem elemezte részletesen a fenti körön kívül szükséges intézkedések körét. A helyzet elemzése miatt azonban vázolta a város gépjárműforgalmának jövőbeni csökkentéséhez feltétlenül szükséges lépéseket.
A felülvizsgálat keretében több héten keresztül lehetőség nyílt a lakossági észrevételek megfogalmazására. A képviselők által jelzett észrevételeket is összesítették. A szakmailag megalapozott igényeket és kéréseket a tervezők a KRESZ előírásainak figyelembevételével beépítették felülvizsgálati tervükbe.
A vizsgálat időpontjában 3125 közlekedési jelzőtábla, kiegészítő és egyedi tábla, valamint 24 forgalomtechnikai tükör segítette a közlekedést Gödöllőn. Az előbbiek közül 190 darabot nem megfelelő állapotuk miatt cserélni szükséges.
A Hírös Modul Kft. felmérte és elektronikus felületen rögzítette a közlekedési táblák és útburkolati jelek, forgalomtechnikai eszközök valós elhelyezkedését.
A felülvizsgálati anyag konkrét javaslatokat tesz a forgalmi rend módosítására, melynek elfogadása esetén az abban foglaltak iránymutatást adnak további közlekedésfejlesztési lépésekhez.
A forgalmi rend bármely elemének megváltoztatását megelőzően széleskörű társadalmi egyeztetés szükséges, bárminemű változtatást a lakossággal folytatott konzultációt követően lehet bevezetni.

Településrendezési szerződés
Elfogadta a képviselő-testület a blahai városrészen található Fűzfa utca érintett telkeinek ingatlan-nyilvántartásban megjelölt tulajdonosai és az önkormányzat között létrejövő településrendezési szerződés szövegét. A szerződéssel a gödöllői 2043, 203911, 203817, :18, :/11, :113, 2034, 2031, 203012, 202711, 202311, 202212, 201813 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai a szükséges közművek és a gépjármű közlekedésre alkalmas terület kialakítását, a telkek beépíthetőségét kívánják biztosítani a tulajdonosok közös kötelezettség- és költségvállalása mellett.

Ingatlanértékesítés
Az önkormányzata eladja a blahai városrészben található, kizárólagos tulajdonában lévő 2018/5 helyrajzi számú tehermentes ingatlant összesen 3.211.800 forintos, a 2022/3 helyrajzi számú tehermentes ingatlant összesen 2.289.600 forintos vételáron a szomszédos 2018/3 és a 2022/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának, Petrák Péternek. Az adásvételi szerződés a telekalakításról szóló jogerős engedély birtokában kerül megkötésre, a vételár a szerződés megkötéskor fizetendő meg egy összegben. Az eladó saját költségviselése mellett kötelezettséget vállal az út célú terület telekalakításának lebonyolítására.

Óvodai csoportlétszámok
A képviselő-testület a 2018/2019-es nevelési évben az önkormányzat által fenntartott óvodákban 44 csoport indítását engedélyezi. Csoportokra lebontva rögzítették a maximális csoportlétszámok túllépését 5-20 százalékig, azzal a kikötéssel, hogy a gyermekek összlétszámát tekintve év közben a kihasználtság nem emelkedhet 115 százalék fölé.

Sportfejlesztési megállapodások
A múlt év őszén döntött a képviselő-testület arról, hogy támogatva a Gödöllői Röplabda Klub Gödöllőn létesítendő sportcsarnok megvalósítására irányuló törekvéseit, annak helyszíneként a Táncsics Mihály úti sporttelep közelében elhelyezkedő 647/2 hrsz-ú ingatlant jelöli ki. A beruházás az egyesület tervei szerint a Penta GRC Sport Kft. révén valósul meg tao-s támogatás felhasználásával.
A kft. pályázati támogatást nyert el a sportcsarnok tervezésére a Magyar Röplabda Szövetségénél, valamint ugyanott pályázatot nyújtott be a csarnok megvalósítására. A szakszövetség jelzése alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően hasznosítási szerződés benyújtása is szükségessé vált a tulajdonos önkormányzat, valamint a Penta GRC Sport Kft. között, amit a testület most elfogadott.
Ugyancsak elfogadta a testület az Isaszegi út 6-8. számú ingatlanon vívócsarnok fejlesztés megvalósítására irányuló, az önkormányzat és az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. között kötendő megállapodást. A szerződés leszögezi, hogy a fejlesztés megvalósításával létrehozott sportlétesítményt a fejlesztés műszaki átadás átvételétől számított 15 évig a folyamatos, a sportcélú használatot biztosító fenntartás kötelezettsége terheli, melyet az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. vállal.

Lakásbérleti szerződések
A képviselő-testület a Zombor u. 1., 2/18. szám alatti lakásra Szlifka Pállal és Király Magdolnával kötött bérleti szerződést 2020. április 9. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 1., fszt. 1. számú lakásra Somodi Károlynéval és Somodi Károllyal, a Deák Ferenc tér 1. 1/3. számú lakásra Nagy István Zoltánnal, a Deák Ferenc tér 1., 1/4. számú lakásra Bellus Orsolyával, a Deák Ferenc tér 1., 1/9. számú lakásra Tropp Ágnessel, a Deák Ferenc tér 1., 3/12. számú lakásra Vígli Józseffel és Vígh Józsefnével, a Deák Ferenc tér 2., 1/7. számú lakásra Kamenszky Eszterrel, a Deák Ferenc tér 2., 2/9. számú lakásra Soó Paulával, a Deák Ferenc tér 3., fszt. 3. számú lakásra Szitás Máriával, a Deák Ferenc tér 3., fszt. 4. számú lakásra Vágó Krisztinával és Vágó Gáborral, a Deák Ferenc tér 3., 2/10. számú lakásra Zekéné Tóth Katalinnal és Zeke Ferenccel kötött bérleti szerződéseket 2023. március 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület a Munkácsy Mihály utca 7. 3/1. számú lakásra Berki Sándorral és Berki Sándornéval bérleti szerződést köt 2020. március 31. napjáig szólóan.

Egy mondatban
Módosította a képviselő-testület a város 2018. évi költségvetési rendeletét.
*
Az önkormányzat jóváhagyta a tulajdonában lévő Erzsébet Királyné Szálloda Kft. és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. közötti menedzsmentszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését.
*
A képviselő-testület a Palota-kert 4. szám alatt található földszinti, 52 négyzetméter alapterületű helyiségre orvosi ügyeleti tevékenység végzése céljából az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött helyiség használati szerződést 2021. március 31-ig meghosszabbítja.
*
A képviselő-testület egyetértett a Településszerkezeti Terv és az új szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzat módosítási szándékaival; a tervezetek a jogszabályban előírt partnerségi munkaközi tájékoztatásra és államigazgatási egyeztetésre bocsájthatók.
*
A képviselő-testület módosította a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól valamint a helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács működési rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.
*
Módosította a képviselő-testület a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát.
*
A képviselő-testület a Kazinczy krt. 34. szám alatti 50,46 négyzetméter alapterületű épület és a hozzá tartozó 28,9 négyzetméteres elkerített terület térítésmentes használatát állatorvosi iroda működtetése céljára továbbra is biztosítja dr. Bodó Szilárd nyugdíjas magán állatorvos részére 2023. június 30-ig.
*
Jóváhagyta a képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét.
*
Módosította a képviselő-testület a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde alapító okiratát.
*
Az önkormányzat a Gödöllői Ifjúsági Testület mindenkori elnökét tanácskozási joggal hívja meg a képviselő-testület üléseire, ennek érdekében módosították az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
*
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Gyenes Szilárd tájékoztatta a képviselő-testületet a hulladékgazdálkodási szolgáltatás helyzetéről. Elmondta, hogy a jelenleg 124 ezer háztartás hulladékát kezelő társaság a tevékenység 2010. évi indulása óta a szükséges fejlesztéseknek mindössze a 22 százalékát tudta megvalósítani a szolgáltatás díjának befagyasztása továbbá járulékok és adók okozta forráselvonások miatt.
Működésük évi költségvetési igénye 4,8 milliárd forint, ebből havonta 136 millió forint hiányzik. A vegyes hulladék aránya az ellátott terület növekedésének arányával emelkedett az évek során, a lomtalanítási igény viszont a két és félszeresére nőtt. A szolgáltatást végző járműveknek csak az 54 százaléka van a társaság tulajdonában, a többit bérlik. Ezek az okok vezettek ahhoz a döntéshez, hogy a 2018-as lomtalanítást Gödöllőn elhalasztották. Gyenes Szilárd hozzátette: csak ezen a héten hétfőtől csütörtökig 3 jármű esett ki a munkából.
A társulás elnöke, dr. Gémesi György polgármester elmondta, hogy az európai uniós támogatással megvalósult térségi hulladékgazdálkodási rendszer fenntartható konstrukcióban kezdett működni, ám 2012 óta a szolgáltatás díjának állami visszafogása, s egyéb költségeik emelkedése oda vezetett, hogy nem keletkezett forrás az amortizáció pótlására, s így veszélybe került a szolgáltatás. Új járműveket állami közbeszerzés révén tudnak beszerezni, ami elmondása szerint drágább, ezért a tervezett 12 helyett majd csak 9 szemetes autó érkezik a régiek pótlására.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármester arra, hogy levélben forduljon Vécsey László országgyűlési képviselőhöz és a drámai helyzetre való tekintettel kérje, minden eszközét vesse latba, hogy helyre tudjon állni a szolgáltatás eredeti színvonala.Látogatottság: 394
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision