Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyleírások

Lakásépítési kedvezménnyel vásárolt ingatlan elidegenítésének, bontásának, eltérő hasznosításának, használat átengedésének bejelentése

Eljárást megindító irat

Kérelem + mellékletek

Eljárást megindító irat benyújtásának módja

Személyesen

Fontos tudnivaló

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31) Korm.rend. alapján, ha a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, bővített, vásárolt lakást - építés, bővítés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő - 10 éven belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, illetőleg elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét a jogszabályban foglaltak szerint bejelenteni és visszafizetni. E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása körében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a bontási, eltérő célra hasznosítási, valamint elidegenítési tilalom időtartama 5 év. Ha a lakást a tulajdonos tehermentesíteni kívánja, és nem kéri a támogatások visszafizetésének jegyzői felfüggesztését, akkor köteles a támogatás(ok) folyósított összegét visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt a Kincstár intézkedik.

Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat idegenítik el, úgy őket az igénybevett közvetlen támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegeníti el, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. Ebben az esetben a jegyző határozatban intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá határozatban intézkedik a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási összegnek megfelelő a Magyar Államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt.

Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével elégíti ki, és a tulajdonjoga az új ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerül, a támogatás új ingatlanra történő átjegyzéséről a benyújtott kérelem alapján a jegyző dönt.

Ha a lakás tulajdonosa a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki lakásigényét, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig fel kell függeszteni.

Ügymenet leírása

A lakás tulajdonosa a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg a bontás, az eltérő hasznosítás, vagy a lakás használatának az átengedését annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjének bejelenteni. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás, vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő ennek megtörténtét követő 30 nap.

A jegyző mindezeket követően, ha a lakás tulajdonosa a visszafizetési felfüggesztést nem kérte, az iratokat 5 napon belül átteszi a Kincstárnak a lakás fekvése szerint illetékes regionális igazgatóságához, amely határozatban kötelezi a lakás tulajdonosát a támogatás visszafizetésére.

Ha a lakás tulajdonosa a bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított Ptk. 232. §-a szerinti kamattal növelten terheli.

A visszafizetési kötelezettséget a pénzügyminiszter által kiadott tájékoztatóban közzétett kincstári számlára kell teljesíteni. A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a Kincstár intézkedik a támogatás(ok) visszafizetését biztosító jelzálogjog(ok)nak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt. A visszafizetési kötelezettség, valamint a kincstári letéti számlára történő befizetés teljesítését a Kincstár igazolja.

A kérelemhez szükséges okmányok

  • az eladott, illetve az újonnan vásárolt ingatlan adásvételi szerződése,
  • lakásépítési kedvezményre vonatkozó, hitelintézettel kötött szerződés,
  • a bontásra, az eltérő hasznosításra, vagy a lakáshasználat átengedésére vonatkozó iratok,
  • az eladott, illetve az újonnan vásárolt ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap.

Eljárási díjak, illetékek

2.200 Ft illeték

Az illeték megfizetésének módja

Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni, melyet a kérelemre kell felragasztani.

Letölthető dokumentum, nyomtatvány

-

Vonatkozó jogszabályok

  • 12/2001. (I.31.) Korm. rend. A lakáscélú állami támogatásokról
  • 1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről

Ügyintézők és elérhetőségük

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
Tel.: (28) 529-187
  • Illésyné Kiss Marianna - Tel.: (28) 529-162
Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás

Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision