Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyleírások

Magánszemély kommunális adója

Magánszemély kommunális adója

BEVALLÁS

 

I.   Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya,    illetve az adófizető, akkor a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez        esetben a mellékelt megállapodás nyomtatványt is ki kell tölteni. Bevallás benyújtója             az        adófizető lesz, további adóalanyok pedig a tulajdonostársak. 1 példány bevallást és 1    példány megállapodást szükséges kitölteni.

        

            Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni, amennyiben a       tulajdonostársak külön-külön adóznak, ilyenkor az adó összege a tulajdonosok között       megoszlik. Pl. tulajdonos házastársak esetén 100 m2 - es családi ház után fizetendő adó                      25 000,- forintnak a fele, tehát 12 500,- forint lesz a feleség és 12 500,- forint lesz a férj             adója.

            Ez esetben bevallást  minden tulajdonosnak ki kell tölteni, de a megállapodást nem kell.

 

II.    Bevallás benyújtásának oka  Adókötelezettség keletkezése és a változás jellege Adóbevezetés. Az első bevallás benyújtását követően a felsorolt okok közül lehet választani, amennyiben az adókötelezettségben változás történik.

 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

Ingatlan tulajdonos személyében történő változás, lebontás, vagyoni értékű jogosultság          bejegyzése.

 

IV. Ingatlan címe a földrajzi fekvése szerinti pontos utca, házszám. A helyrajzi számot az ingatlan tulajdoni lapja vagy egyéb építésügyi irat tartalmazhatja. A cím vagy a helyrajzi szám megadása azért fontos, mert a későbbi adókötelezettségek ellenőrzése ez alapján fog majd megtörténni. Helyrajzi szám nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

            Az ingatlan jellegét a tulajdoni lap  alapján kérjük   feltüntetni ( a tulajdoni lapot nem     kérjük mellékelni). Lakás fogalmába tartozik a lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa,          udvarház.

            Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga, nem vonatkozik az albérletben        lévő bérlőkre, mert a kommunális adó alanya nem a bérlő, hanem a magánszemély          tulajdonos. Tehát az albérlőknek, nem kell kitölteni a bevallást, nem adóznak. Ezen a            jogcímen adóalanyok az önkormányzati lakásban vagy egyéb olyan személy tulajdonában  lévő ingatlanban bérleti jogviszonyban lévők lesznek, amely tulajdonosok a helyi adó             törvény (pl. állam, egyház, alapítvány) alapján mentesek.

 

    V. A bevallás benyújtója a tulajdonos, amennyiben az ingatlan nyilvántartás (tulajdoni lap)     szerint nincs haszonélvező vagy egyéb vagyoni értékű jog jogosított, vagy nem a IV.pontban   szereplő bérlő (tehát nem albérlő). Ha van  haszonélvező,  akkor a  tulajdonos           helyett ő         az adózó, és a bevallás benyújtó. Ha egy ingatlannak több haszonélvezője van,           akkor az          I. pont szerint vagy több bevallást töltenek ki vagy  1 bevallást és 1 megállapodást. A         tulajdoni hányadot az ingatlan nyilvántartás szerint arányban kell kitölteni, három egyenlő            tulajdonrész esetében az arány 1/3. Amennyiben több haszonélvező van a jogosultsági             hányad szintén megoszlik.

 

            Ebben a részben szükséges feltüntetni a személyes adatokat (személyazonosító igazolvány),       lakcímet (lakcímkártya), adóazonosító jelet (NAV által kiállított adóigazolványon  lévő     tízjegyű szám). Az elérhetőség megadása önkéntes, azonban a telefonszám vagy az e-mail             cím megkönnyíti a további ügyintézést. Adóazonosító jel hiányában a bevallást nem tudjuk            elfogadni!

 

  V/A. Adómentességre a bevallásban felsorolt okok esetében van lehetőség, Az adómentesség fennállását határozattal, nyugdíjszelvénnyel, bankszámlakivonattal, engedéllyel igazolni

            szükséges. Az iratokat vagy azok másolatát a bevallás mellékleteként kell benyújtani az adóhatósághoz.           

           

     VI. A kommunális adó évi  mértéke:

            a)    60 m2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén                             15 000  Ft

            b)    60 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén                        25 000  Ft

            A mértéket az ingatlan hasznos alapterülete határozza meg.

            Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább

            1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek,            melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett       alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított      vízszintes vetülete is   beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt    külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác             alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten

            (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a            teljes    alapterületbe számítani.

            A hasznos alapterületből le kell vonni a nem lakás céljára szolgáló épületrészek területét, pl.        üzlethelyiség, iroda, garázs (20 m2  felett), mert ezen részek után továbbra is fennáll az   építményadó fizetési kötelezettség.

 

VII.         Dátum és aláírás. Aláírás nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

 

MEGÁLLAPODÁS

 

 

I.       Magánszemély kommunális adóját jelölje.

II.    A bevallásban szereplő ingatlan adatainak a kitöltése (lásd. Bevallás IV. pontja).

III.  A bevallás benyújtója (a tulajdonosok közötti megállapodás alapján)  lesz az adózó, az ő részére  küldjük a határozatot. Kérjük  az adózó adataival töltse ki. Adószámot és Statisztikai számjelet magánszemély esetén nem kell kitölteni. A bankszámlaszám megadása és az elérhetőség önkéntesen megadható.

IV. Az adózó tulajdonos, mint a bevallás benyújtója írja alá. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk elfogadni!

V.    További adóalanyok az ingatlan nem adózó tulajdonosai. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk elfogadni!

           

A bevallások benyújtását és feldolgozását követően az adózók részére tértivevényes küldeményként határozatot és csekket küldünk. Az adó két részletben fizethető pótlékmentesen, az első részlet a határozat kézhezvételét követő 30 nap, a második részlet a többi adónemhez hasonlóan szeptember 15. A következő években a fizetési határidő március 15. és szeptember 15.

Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás

Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision