Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2017.10.19 14:45
Képviselő-testületi döntések
Nyomtatható verzió

Visszavonta a képviselő testület a Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetésének szabályairól szóló 66/2013. (IIl.14.) önkormányzati határozatát, majd elfogadta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.A korábbi, 66/2013 (IIl.14.) önk. határozat visszavonására azért került sor, mert a 2017. január 1-jén hatályba lépett településkép védelméről szóló. 2016. évi LXXIV. törvény módosítása új feladatként nevesíti a települések részére a Települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását, továbbá a településfejlesztési és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogásának szabályai is módosultak.
*
Módosították a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát. Ennek értelmében a feladat ellátások közé bekerült a gyermekétkeztetés is.
*
Pályázatot ír ki a képviselő-testület a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2018. március 1-jétől 2021. február 28-áig terjedő időszakban történő ellátására. A helyi közösségi közlekedés biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati közfeladatok közé tartozik.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. előírásai alapján a menetrend szerinti buszközlekedési közszolgáltatás esetében pályázat útján kell kiválasztani a közszolgáltatót. A feladatot 2018. február 28-áig a Volánbusz Zrt. látja el. Az egy évre szóló és további egy évre meghosszabbítható szerződést pályázat útján nyerte el a cég. További hosszabbítás már nem lehetséges.
A menetrend szerinti buszközlekedésre kiírandó pályázat nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, a 2012. évi XLI. tv. 23. §-ában foglalt speciális törvényi szabályok szerint kell az eljárást lebonyolítani.
*
Jóváhagyta a képviselő-testület a Karácsonyházat megvalósító Tulipa Dekor Kft-vel kötendő bérleti szerződést. A korábbi években nagy sikerű és turisztikai szempontból is rendkívül vonzó létesítmény idén a Várkapitányi lakban, közismertebb nevén a Testőrlaktanyában várja majd a látogatókat október 28-tól december 31-ig.
*
Elfogadta a testület a „Gödöllői Uszoda beruházáshoz” kapcsolódó, az Alsópark területét érintő telekhatár rendezést.
A Nemzeti Sportközpontok a Kormány 1525/2014. (IX.18.) számú határozata alapján a Gödöllői uszoda beruházást a Gödöllő közigazgatási területén fekvő 5880 hrsz.-ú ingatlanon kívánj a megvalósítani. A program végrehajtása során szükségessé vált a Magyar Állam és az NSK vagyonkezelésében álló 5880 és Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában álló 5882/3 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezése, amihez a város hozzájárulását kérték.
A helyi építési szabályzatnak megfelelő telekhatár rendezése szerint az 5880 hrsz.-ú uszoda elhelyezésére szolgáló terület 3,6836 ha-ról 3,4981 ha-ra csökken, a park 5882/3 hrsz.-ú területe 3,6394 ha-ról 3,8249 ha-ra nő, az eltérés 1855 m2. A területcsere az Alsópark gyalogos közlekedése, és az ingatlanok határának kedvezőbb geometriai kialakítása érdekében történik.
*
Döntött a képviselő-testület a Meggyes területén lévő 4427/9-4427/32 helyrajzi számú terület értékesítéséről. Az önkormányzat által kiírt pályázatra az ajánlattételi határidőn belül egy ajánlat érkezett, az EMVA Mérnöki Iroda Kft.-től. Az ajánlatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Eszerint a kft. bruttó 247 898 495 forintért vásárolja meg az ingatlanegyüttest. A területen főként egy- és kétlakásos lakóépületek kerülnek kialakításra. Az EMVA Mérnöki Iroda Kft. vállalja a területen a szükséges közművek, valamint a lakóutak kiépítését.
*
Szintén támogató döntés született a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésre.
A Magyar Állam nevében és javára eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 8 db, a vasútvonal mentén elhelyezkedő ingatlanra tett ajánlatot, melyben kártalanítási ellenértékként összesen 13.832.142.- forintot jelölt meg.
*
Elfogadta a testület a Gödöllői Sport Klubbal a Városi Sportcsarnok építése kapcsán kötendő hasznosítási megállapodást.
Gödöllő Város Képviselő-testülete még 2015. év szeptemberében hozott döntést a sportcsarnok megvalósításáról. A Gödöllői Sport Klubbal az építési beruházás lebonyolítására kötött együttműködési megállapodás alapján 2016. év végére befejeződött a tervezési munka, majd sor került egymást követően két közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az egyik eljárás érvényes ajánlat hiányában, a másik fedezet hiányában eredménytelen volt. Ezt követően a Gödöllői Sport Klub újabb (Tao.2.) támogatási kérelmet nyújtott be a Kosárlabda Szövetséghez, melynek elbírálása folyamatban van. A szövetség, az eddigi gyakorlattól eltérően, hiánypótlásként azt kérte, hogy a hasznosítási szerződést a klub már most nyújtsa be.
*
A képviselők első olvasatban tárgyalták az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat munkaanyagát, amely részletezi mindazokat a szempontokat, amelyek meghatározóak a pályázat folyamán. Az anyag kitér a már lefolytatott egyeztetésekre, a már elkészített tájékoztatókra és vázolja a programmal járó pénzügyi lehetőségeket.
*
Munkaköri bérlakássá jelölte ki a testület a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. valamint az I/9 sz. önkormányzati bérlakást, és meghosszabbították a Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződését.
*
Támogatták a képviselők a Gödöllői Palotakert Óvoda pályázatának benyújtását az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatra, melynek célja az intézmény felújítása.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége 168 207 762 Ft, így a képviselő-testület biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges legalább 30 százalékos önrészt, azaz bruttó 50 462 029 forintot.
*
Pecze Dánielt választotta ifjúsági tanácsnoknak a képviselő-testület. A döntés a 2018-as tematikus évhez kapcsolódik. A testület még áprilisban döntött arról, hogy a jövőre az „Ifjúság éve Gödöllőn” nevet viseli majd a tematikus év. A tanácsnok feladata lesz a programok előkészítése, azok koordinálása.
*
Az egyebek napirendi pontban Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) képviselő tájékoztatta a testületet, hogy az M3-as autópálya blahai részén hiányzó zajvédő fal megépítése folyamatban van. A képviselő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akiknek a közreműködésével sikerül elérni, hogy a háromezer lakót érintő, és mintegy nyolc esztendőn át húzódó probléma, a blahai városrész zajterhelése, végre megszűnik. Egyúttal azt is elmondta, hogy az autópálya másik, város felé eső oldalának zajvédelmére is megvan az elfogadott terv, ami egy későbbi beruházás keretében történhet meg.


Látogatottság: 753
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision