Meghívó a képviselő-testület 2010. április 1-jei üléséreMeghívó a képviselő-testület 2010. április 1-jén (csütörtökön) reggel 8 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

NAPIREND:

1. Javaslat a Gödöllői Geotermia Zrt. megalapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Meghívottak: PannErgy Nyrt. képviseletében Bokorovics Balázs az igazgató tanács elnöke és Horuczi György üzletfejlesztési igazgató

Az előterjesztés innen tölthető le

 

2. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ kiegészítő támogatására, a könyvbeszerzés keretének emelésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és ifjúsági Bizottság

Meghívott: Fülöp Attiláné igazgató

Az előterjesztés innen tölthető le

 

3. Javaslat pénzbeli támogatás nyújtására a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány részére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos

Az előterjesztés innen tölthető le

 

4. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

5. Javaslat a „Gödöllő város 2010. évi emelt szintű útjavítási feladataihoz” szükséges közbeszerzési célokmány elfogadására

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

6. Javaslat a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Javadalmazási és Közzétételi Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Meghívott: Köles Krisztián ügyvezető igazgató

Az előterjesztés innen tölthető le

 

7. Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló 

Az előterjesztés innen tölthető le

 

8. Beszámoló a vállalkozói vagyon  hasznosításával  kapcsolatos  tevékenységről  a 45/2005. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

9. Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

10. Javaslat „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában pályázat kiírására a 2004. évi XXXIII. tv. alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést nem vették napirendre

 

11. A Gödöllő, Deák F. tér 1. I/2., Deák F. tér 2. I/4., valamint a Palota-kert 10. VIII/1. számú üres lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2010. évi éves közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

13. Javaslat vis maior pályázat benyújtására az Úrréti tó kárelhárítási munkáihoz

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

14. Egyebek

 

 

A képviselő-testület határozatai innen tölthetők le.