Gödöllő

Városi Információs Portál

Alapértelmezett verzió English version
Polgárok Turizmus Ügyintézés Gazdaság Hírek
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Önkormányzati hírekKeresés:   
2008.06.19 12:55
Meghívó a képviselő-testület június 25-i ülésére

Meghívó a képviselő-testület június 25-én, szerdán reggel 8 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

 

Napirend:

 

1.        Javaslat a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői kinevezésére 

Előterjesztő: Guba Lajos ad-hoc bizottság elnöke

Meghívott: Forrainé Murányi Judit, Csatordai Sarolta, Horváth Vera pályázók

 

2.        Beszámoló Gödöllő város közbiztonsági helyzetéről és a 2007. évben végzett rendőri munkáról

Előterjesztő: Dr. Mihály István rendőrkapitány

Az előterjesztés innen tölthető le

 

3.        Javaslat a Gödöllő, Dózsa Gy. út – Thegze L. u. – Berente u. – Röges u. – Kazinczy u. – Szilhát mellékág – 1114/1 hrsz által határolt terület szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Mészáros János tervező ProfilTerv Kft.

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

4.        Javaslat a Gödöllő, Alsópark szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Nemesánszky Ildikó településtervező

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

5.        Javaslat a Gödöllő, Meggyes és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Nemesánszky Ildikó településtervező

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

6.        Javaslat termálvíz sókoncentrátum célú hasznosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Balogh Ákos Aqanatum Kft. ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

7.        Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Győri-Dani Lajos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója képviseletében

Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

8.        A Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Bárdy Péter kuratóriumi elnök

Szűcs Józsefné Felügyelő Bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

9.        A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Katona Szabó Erzsébet kuratóriumi elnök

Rétfalvi Antalné Felügyelő Bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

10.      A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Dr. Szabadfalvi András kuratóriumi elnök Vécsey László Felügyelő Bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

11.      A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Gallyas Attila kuratóriumi elnök

Borsi Istvánné Felügyelő Bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

12.      A Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előterjesztő: Mácsai Tamás kuratóriumi elnök

Horváth Péter Felügyelő Bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

13.      Javaslat Gödöllő Város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

14.      Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata által alapított közhasznú társaságok átalakításának előkészítésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Bokor Árpád. Hatolkai Szaniszló, Kovács Balázs ügyvezető igazgatók

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

15.      Javaslat a VÜSZI Kht. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

16.      Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben, az alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési – és tandíj megállapításáról szóló 1997. évi 14. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

17.      Javaslat a „Gödöllő város erdőtelepítés” projekt közbeszerzési célokmányának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Jogi, Igazgatási és ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

18.      Javaslat a SZIE főépületében lévő I. emeleti tornaterem bérbevételére, vívóterem kialakítása céljából

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

19.      Javaslat a Gödöllő, Szilhát utca 26. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

20.      Javaslat a gödöllői Szent István Egyetemmel az óvoda és a bölcsőde bérletére kötött szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

21.     Javaslat nem lakás célú épület átmeneti jellegű bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

22.      Javaslat Gödöllő, Dózsa György út 60. I/2. számú lakás cserelakásként történő bérbeadására, továbbá elővásárlási jog biztosítására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

23.      Javaslat egyes üres önkormányzati lakások hasznosítási jogcímének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

24.      a. Tájékoztató Gödöllő, Munkácsy M. u. 7. III/1., Deák F. tér 2. II. 8. és Deák F. tér 2. II/11. számú, üres lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékeléséről

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

24.b. Javaslat a Gödöllő, Munkácsy M. u. 7. III/1., Deák F. tér 2. II. 8. és Deák F. tér 2.  II/11. számú, üres lakások bérbeadására

Előterjesztő: Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

25.      Javaslat helyi népszavazás kiírásáról szóló döntésre

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: a kezdeményezők képviseletében Raj Tamás elnök

Az előterjesztés innen tölthető le

 

26.      Javaslat utca elnevezésre

Előterjesztő: Guba Lajos ad-hoc bizottság elnöke

Az előterjesztés innen tölthető le

 

27.      Egyebek

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a´) és b) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

 

28.      Javaslat Gödöllő város helyi közforgalmú közlekedési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Gazdasági Bizottság

 

29.      Javaslat Gödöllő Egészségügyéért Díj odaítélésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság

Egészségügyi Bizottság

 

30.      Javaslat Gödöllő Város Díszpolgára cím adományozására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

 

*

 

A képviselő-testület a nyilvános ülésre beterjesztett valamennyi határozati javaslatot elfogadta.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatát Forrainé Murányi Judit nyerte.

 Látogatottság: 3146
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése


Copyright © 2010
Gödöllő Város Önkormányzata
Adatvédelem|Médiaajánlat
Impresszum|Technikai információk|Oldaltérkép
Powered by Webgyár
Design by Monokrome Vision